Kontaktné údaje

Adresa:

Ing. Martin Novotný
Zvolenská 6/77
010 08 Žilina

Telefón:

Mobil: 0905/727 971

E-mail:

mnovotny6@gmail.com
novotny@novotnymartin.com

Energetické certifikáty budov

Ponúkam Vám komplexné vypracovanie energetických certifikátov budov, vrátane obhliadky objektu a návrhu prípadných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Energetický certifikát budov vám vypracujem na všetky zákonom stanovené objekty.

Energetická certifikácia sa vzťahuje na:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • športové haly a iné budovy na šport,
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na:

 • historické budovy,
 • kostoly,
 • dočasné stavby,
 • priemyselné stavby,
 • bytové budovy s dobou užívania menej ako 4 mesiace v roku,
 • samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.

Energetický certifikát potrebujú spoločnosti, správcovia, vlastníci budovy vždy pri dokončení budovy novej alebo už existujúcej, po významnej obnove, pri predaji alebo prenájme.

Podklady potrebné k vypracovanie energetického certifikátu:

 1. Osobná obhliadka certifikovaného objektu, aby bolo možné vytvoriť fotodokumentáciu a porovnať projektovú dokumentáciu so skutočným stavom certifikovaného objektu.
 2. Projektová dokumentácia.

Zároveň sa špecializujem aj na vypracovanie tepelno-technických posudkov s výpočtom úspor energie.