Kontaktné údaje

Adresa:

Ing. Martin Novotný
Zvolenská 6/77
010 08 Žilina

Telefón:

Mobil: 0905/727 971

E-mail:

mnovotny6@gmail.com
novotny@novotnymartin.com

Partneri

Na tejto stránke nájdete zoznam firiem a súdnych znalcov z oboru stavebníctva, s ktorými som spolupracoval alebo spolupracujem.

Doff, s.r.o. Statika, projekcia, mosty.
Mjm, s.r.o. Komplexné a odborné služby v oblasti inžinierskej činnosti, projekcie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, projekcie statiky pozemných stavieb, služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika.
Faltherm, s.r.o. Spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej energetiky.
Ing. Michal Derkits Súdny znalec v obore stavebníctvo.