Kontaktné údaje

Adresa:

Ing. Martin Novotný
Zvolenská 6/77
010 08 Žilina

Telefón:

Mobil: 0905/727 971

E-mail:

mnovotny6@gmail.com
novotny@novotnymartin.com

Projekčná činnosť

Ponúkam vám:

 • komplexné spracovanie projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu vrátane inžinierskej činnosti,
 • poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb,
 • vypracovanie odborných posudkov a odhadov,
 • vykonávanie odborných autorský dohľadov nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Špecializujem sa na projektové dokumentácie novostavieb, rekonštrukcií ako aj na modernizácie rôznych stavieb, ako napr.

 • rodinné a bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • obchody,
 • zateplenia panelových domov,
 • a podobne.

Zabezpečujem projektovú dokumentáciu:

 • protipožiarneho zabezpečenia stavby,
 • statického posúdenia stavby,
 • zdravotechniky,
 • elektroinštalácie,
 • vykurovania,
 • vzduchotechniky,
 • plynoinštalácie,
 • spevnených plôch,
 • technológií.

Ďalej zabezpečím:

 • znalecké posudky,
 • geodetické a kartografické služby.

Poznámka: Pri komplexnom riešení projektovej dokumentácie spolupracujem so špecialistami vo svojich odboroch.